Ceník

Pro Vaše dítě můžete zvolit celodenní či půldenní docházku. Celodenní docházkou se rozumí pobyt od 7:30 hod. do 17 hod., v případě půldenní docházky je třeba dítě vyzvednout nejpozději mezi 12:30-13:00 hod. Nabízíme i možnost vyzvednout si dítě před obědem, a to ve 12 hod.

Počet dnů/týdně:                                            Měsíčně

5 dní – celý den                                                11.000 Kč

5 dní – půl dne                                                   8.900 Kč

4 dny – celý den                                                 9.900 Kč

4 dny – půl dne                                                   8.000 Kč

3 dny – celý den                                                 7.500 Kč

3 dny – půl dne                                                  6.500 Kč

Ceny jsou smluvní. Uvedené ceny v ceníku jsou orientační a dohoda je vždy možná !!

Pozn:
Při minimální docházce 2 dny lze dokoupit navíc  dopoledne  nebo  odpoledne ( každé za cca. 500,- Kč).

Stravné:

(svačiny, oběd a pitný režim) činí 90 Kč/den a není zahrnuto v ceně školného. Po domluvě lze dítě vyzvedávat před obědem. Cena stravného bude v tomto případě ponížena na hodnotu dopolední svačiny. Donášení a konzumace vlastního jídla není možná. Respektujeme výjimky u potravinových alergií a ostatních diet. Stravování u nás probíhá podle zásad zdravé výživy ( bez cukru, polotovaru, přídavných dochucovadel apod.), pokud je možné v BIO kvalitě.

Zápis do školky:
Zápis do naší školky probíhá celoročně. Vzhledem k velkému zájmu a vysoké obsazenosti máte možnost zápisu do pořadníku.  Upřednostníme dítě se zájmem o celodenní celotýdenní docházku. O přijetí dítěte rozhoduje  vždy ředitelka MŠ.