Nejčastější otázky

Proč Montessori školka? V čem je jiná?

To, že je Montessori systém odlišný od systému běžných mateřských škol, uvidíte již na první pohled v momentě, kdy vejdete do třídy. Třída je jinak uspořádána, zcela chybí panenky a autíčka a další hračky, které bychom ve školce očekávali. Marie Montessori zjistila, že pokud mají děti k dispozici zajímavé pomůcky, které rozvíjejí jejich smysly, jejich přirozené schopnosti, panenky a autíčka nepotřebují a ani je nevyhledávají. Naopak třída je plná různého materiálu přehledně uspořádaného na mnoha policích a rozděleného na oblast praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, jazyka a matematiky.

Hračky jsou nahrazeny pomůckami. Děti si v Montessori zařízení nehrají, ale pracují. Tuto terminologii nejsou mnozí dospělí schopni vstřebat a přijmout, je to však pouze určitá zažitá praxe označovaní skutečností v Montessori pedagogice. V žádném případě to neznamená, že ve školce není legrace, nezní tam dětský smích. Montessori děti jsou úplně normální, běžné děti, které jsou šťastné a těší se z jiných činností než je hraní s panenkami a autíčky.

I práce učitele je odlišná, učitel vystupuje jako průvodce, podporuje dítě v jeho samostatnosti a respektuje jeho senzitivní období. Montessori třída dítě stimuluje, podporuje jeho touhu poznat a zkoumat okolní svět prostřednictvím pečlivě vytvořených pomůcek při respektujícím přístupu učitelů. Učitel se k dítěti staví tak, jako by jednal s dospělým člověkem. Dítě a učitel jsou rovnocennými partnery.

Co Vás může v Montessori školce překvapit?

Vyjma zmiňované absence hraček, kterou jsme vysvětlili výše, mnoho lidí zpočátku zarazí to krásné ticho a klid, které v normalizované Montessori třídě panuje. Je to proto, že dítě, které se plně koncentruje na svou činnost, mluvit nepotřebuje, samo se ztiší a my pak máme možnost pozorovat dvouleté či tříleté dítě, jak půl hodiny přelévá vodu z jednoho džbánku do druhého a je naprosto pohlceno tím, co dělá. Jakmile se nasytí, samo, bez říkání, vrátí práci zpět na polici a začne pozorovat, co dělají ostatní.

V čem spočívají výhody smíšené třídy?

V Montessori třídě jsou společně děti různého věku, a to proto, že taková heterogenní skupina jim dává úžasnou příležitost, aby si navzájem pomáhaly, tím se učily tolerovat jeden druhého, učily se zodpovědnosti. Problémy tak nemusí řešit vždy učitel, naopak děti jsou zvyklé hledat řešení samy. Starší děti jsou po určité době schopny těm mladším ukázat, jak se pracuje s tím kterým materiálem, mladší děti ty starší hodně pozorují a absorbují vše, co vidí. Tohle všechno by ve třídě dětí stejného věku a dovedností zkrátka nebylo možné.