Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2019/20:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2019/20 máme připraveno jedno velké téma:

KONTINENTY

Budeme se věnovat  seznamování se s jednotlivými kontinenty, zeměmi v nich, zvyklostmi, typickými zvířaty, rostlinami, uvaříme si jídla provoněná a typická pro různé země, zazpíváme si a poslechneme hudbu jednotlivých států, zažijeme vše svými smysly, zapojíme praktické dovednosti a zejména se budeme věnovat kosmické výchově poznáváním světa kolem nás…

a nezapomene na  :

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)