Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2018/19:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2018/19 máme připraveno jedno velké téma:

JÁ A VESMÍR

S využitím a zažitím  všech našich smyslů  v rámci smyslové výchovy  prožijeme  školní rok a budeme se věnovat VESMÍRU, planetám…….

a nezapomene na  :

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)