Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2023/24:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání, seznamování  a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2023/24 máme připraveno jedno velké téma:

BAREVNÝ SVĚT  – pestrost, rozmanitost a respekt k odlišnostem

Děti se dozví mnoho nového  a zajímavého, rozpracujeme jednotlivá témata:

  • Každý svůj a přitom spolu- seznámení, sladění se v prostoru, pravidla
  • Zkoumání lidského vnímání- smyslová výchova
  • Kontinenty – různorodost lidí-  etnika a kontinenty- z pohledu zážitků, jak se kde žije, zvyky, hudba, životní styl a zvaní „ hostů“, kteří mají k tématu co říci

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)