Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2021/22:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání, seznamování  a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2021/22 máme připraveno jedno velké téma:

 „ŽIVÁ PLANETA – Příroda  s námi a my s přírodou“

Budeme se zajímat o dění v přírodě, hodně pobývat venku, pozorovat změny  přírody  v jednotlivých ročních obdobích, změny barev, květin, stromů, živočichů, budeme si hodně povídat o ochraně přírody , ekologii, co můžeme  dělat my a co můžeme změnit a ovlivnit, aby se nám žilo dobře na naší krásné zelené planetě.

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)