Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2022/23:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání, seznamování  a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2022/23 máme připraveno jedno velké téma:

VÝVOJ PLANETY A ČLOVĚKA

Děti se dozví mnoho nového o naší planetě a nás obyvatel na ní, vytvoří si časovou osu vývoje, uvidí, kdy žili dinosauři a užijí si mnoho zábavného, zaměříme se i na význam vody ve vývoji a pro život člověka

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)