Tématické okruhy

Tematické okruhy pro školní rok 2020/21:

Zahájíme adaptací a normalizací, které se budeme věnovat v průběhu září. Také vzájemnému poznávání, seznamování  a společnému tvoření pravidel soužití.

Pro školní rok 2020/21 máme připraveno jedno velké téma:

ŽIVLY NA NAŠÍ PLANETĚ

Zahájíme na podzim živlem ZEMĚ a díky němu se budeme věnovat přírodě, krajině, plodům podzimu, domovu, dopravě, městu, kde žijeme a pravidlům u nás ve školce. V zimě v lednu  začneme dalším živlem: VODA – skupenství, zimní hry a sporty, koloběh vody v přírodě, pokusy, počasí a ekologie. Na jaře budeme pokračovat živlem VZDUCH – pozorujeme vše co létá, hmyz, ptáky, pokusy se vzduchem, dopravní prostředky, zahrneme i  péči o zdraví. Školní rok zakončíme živlem OHEŇ  – představíme si povolání spojená s ohněm, sluneční hru, aktivity spojené s létem, teplem , sluncem a nakonec na ohni opečeme buřtíky na závěrečné rozlučce se školním rokem:)

Tradice:  Vánoce (setkání s rodiči), Masopust, Jaro a Velikonoce (setkání s rodiči- velikonoční dílna), rozloučení s předškoláky, OHEŇ – rozlučka se školním rokem (Setkání s rodiči)