Denní program

Program v Montessori školce vychází z potřeb dětí. Aby se dítě mohlo plně koncentrovat, potřebuje nejen svobodu volby, ale i volnost v čase. Potřebuje dostatek času a svobody, aby v připraveném prostředí nalezlo činnost, která ho plně zaujme. Když si takovou činnost najde, cele se do ní pohrouží a maximálně se koncentruje. V tomto okamžiku dítě zaměřuje všechny své síly na jeden cíl. Takové soustředění podporuje rozvoj jeho osobnosti: samostatnost, svobodu projevu, odpovědnost, soustředěnost, lásku k poznávání a sebekázeň. Jakmile je dítě plně nasyceno, dokončuje svou činnost a může se připravovat na další hledání.

Náš program:

07:30 – 08:30 příchod dětí, přivítání
08:30 – 09:15 svačina – průběžně
10:00 – 10:30 elipsa
08:00 – 10:00 dopolední blok-práce s Montessori materiálem a pomůckami, projektové aktivity
10:00 – 12:00 pobyt venku (procházky, hřiště, pohybové hry), samostatné převlékání
12:00 odchod dětí, které neobědvají
12:00 – 13:00 oběd včetně přípravy a úklidu, čištění zubů
12:30 – 13:00 odchod dětí, které si rodiče vyzvedávají po obědě
13:00 – 14:00 odpočinek (četba/poslech pohádky, relaxace)
14:30 – 15:30 odpoledni svačina
14:00 – 17:00 odpolední blok – práce s Montessori materiálem, zájmové aktivity/kroužky, volné hry dětí
16:00 – 17:00 volné aktivity, odchod dětí

Program dne je orientační a přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí.

Každé první úterní dopoledne v měsíci je otevřeno pro rodiče, mezi 8 – 10 h mohou přijít a strávit čas při práci společně se svými dětmi.