Přihláška

Zápisy do naší MŠ proběhnou mezi 9.-15. květnem 2022, přijďte se podívat s vaším dítětem.

Přihláška k zápisu do Montessori školky Beroun

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno zákonného zástupce (rodič):

Tel. kontakt:

E-mail:

Ceník
Pro Vaše dítě můžete zvolit celodenní či půldenní docházku. Celodenní docházkou se rozumí pobyt od 7:30h do 17:00h, v případě půldenní docházky je třeba dítě vyzvednout nejpozději mezi 12:30-13:00h. Nabízíme i možnost vyzvednout si dítě před obědem, a to v 11:45h.


Mateřskou školu bude dítě navštěvovat (zaškrtněte prosím Vaši volbu):

Počet dnů / týdně:
5 dní – celý den: 11 000 Kč5 dní – půl dne: 8 900 Kč4 dny – celý den: 9 900 Kč4 dny – půl dne: 8 000 Kč3 dny – celý den: 7 500 Kč3 dny – půl dne: 6 500 Kč

S ohledem na kvalitní rozvoj osobnosti dítěte v systému Montessori volte prosím minimálně dva po sobě jdoucí dny.

Ceny jsou smluvní.

Poznámka:
Při minimální docházce 2 dny lze dokoupit navíc jednotlivě dopoledne / odpoledne (500 Kč).

Slevy:
Sourozenecká sleva - lze dohodnout individuálně.
Sleva při platbě školného předem 5% z celkové částky

Stravné (svačiny, oběd a pitný režim)
činí 70 Kč/den a není zahrnuto v ceně školného. Po domluvě lze dítě vyzvedávat před obědem. Cena stravného bude v tomto případě ponížena na hodnotu dopolední svačiny. Donášení a konzumace vlastního jídla není možná. Respektujeme výjimky u potravinových alergií a ostatních diet. Stravné se zúčtovává vždy na začátku dalšího měsíce podle skutečně spotřebovaného v měsíci předcházejícím a je vyvěšeno na nástěnce v šatně MŠ. Je možné jej hradit hotově přímo v MŠ nebo převodem na účet samostatně odděleně od školkovného.

Dítě má zkušenost s Montessori systémem:
ANONE

Pokud ano, uveďte jakou:

Při přihlášení dítěte uhradím nevratný administrativní poplatek ve výši 1000 Kč.


Školkovné je potřeba uhradit vždy k 25. dni předcházejícího měsíce, a to bankovním převodem na číslo účtu: 4069359036/5500 pod variabilním symbolem dítěte (bude Vám přidělen po potvrzení přijetí). Například tedy za měsíc říjen 2018 je třeba platbu školného provést nejpozději 25. září 2018.


Vyhrazujeme si právo považovat místo dítěte, jehož zákonný zástupce neuhradí školné k 25. dni předchozího měsíce, od 1. dne příslušného měsíce za uvolněné, s tím, že dítě ukončilo docházku.

Opište captcha