Keramika


Keramická hlína je vhodným přírodním materiálem, který pomáhá rozvíjet haptické vnímaní světa. Objevovat pradávné kořeny naší kultury.

Keramika

Bude se dloubat, krájet, stavět, válet, trhat, bouchat, děrovat, mačkat, plácat, lepit na sebe… Důležitá je přirozenost a spontaneita dětí, radost z experimentování a projevování vlastní tvůrčí síly.

Děti poznají několik druhů hlín, naučí se pracovat s různými nástroji a pomůckami k modelování, připravit šlikr, barvit engobami, glazovat. Pochopit proces promněny kusu hlíny v artefakt.

Keramika

PRACOVNÍ PROSTOR:

 • prostor školky upravený pro keramiku.
 • pomůcky a nástroje k modelování: dřevěné špachtle a jehlice k rytí a propichování, nožíky, paličky k rozplácnutí placky, vařečky k tvarování hrudky, hladké válečky na válení, dekorativní válečky. Nejrůznější předměty k otiskování (víčka od fixek, řetízky, provázky, pneumatiky od autíček, kusy záclon,přírodniny, dřevěná a keramická razítka). Vykrajovátka. Na barvení: engoby, štětce a molitanové houbičky na tupování. Šlikry z hnědé, černé a světlé hlíny k lepení i barvení.
 • děti jsou vedeny k spoluúčasti  na přípravě pracovního místa a na závěrečném čištění a omývání nástrojů a uklízení.
 • sami se „obsluhují“, mají volnost ve výběru nástrojů a pomůcek podle individuální potřeby a zájmu.

Keramika

NÁPLŇ A ZPÚSOB PRÁCE:

 • jednotlivě nebo v menších skupinkách jsou dětem předváděny různé postupy práce s hlínou,  jak zacházet s nástroji, jak barvit engobami
 • nabízené způsoby práce vycházejí ze základních keramických technik modelování a jsou upravené pro nejmenší děti
 • jednoduché činnosti:
  • plácání, mačkání, píchání, válení, krájení, rytí, lepení, barvení… apod.

Činnosti na sebe postupně navazují a prolínají se. Děti si volí činnosti podle zájmu a jejich opakováním se v nich zdokonalují. Mohou mnoho lekcí „jen“ krájet a lepit, bořit a zase krájet a lepit, dokud je daná činnost zajímá a naplňuje. Odnést si z každé lekce výrobek není cílem a to především u menších dětí.

 • ukázky postupů práce, nabízené materiály a pomůcky umožní dětem vytvářet zajímavé keramické „artefakty“. Podaří-li se nám, dospělým, uvolnit fantazii a vidět „trochu jinak“,  najdeme ve výtvorech nejmenších dětí zajímavé a krásné věci.
 • Hliněné výtvory se vypalují v profesionální keramické dílně s keramickou pecí.

Keramika

Páteční dopoledne s keramikou povede Jana Skořepová.