Angličtina

anglicitinaV naší Montessori školce nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a to jednak při každodenní Montessori práci s naší průvodkyní Klárkou, která působila v česko-anglické Montessori školce a má zkušenosti s bilingvální výukou, s dětmi si bude číst, zpívat a povídat anglicky. Také školku pravidelně navštěvuje  rodilý  mluvčího Ivan Chubirka. Angličtinu budou děti moci vnímat a vstřebávat přirozeně během dopolední výuky, při Montessori práci, na vycházce, při všech běžných činnostech daného dne. V rámci dopoledního bloku budou mít děti možnost poznat anglický jazyk při samostatné, tak skupinové práci v rámci projektů, nebude chybět anglická elipsa, pohybové hry a čtení knížek s porozuměním. Naším cílem je dát dětem možnost prožít si skutečnost, že nám rozumí, i když mluvíme anglicky a nepřekládáme vše do naší mateřštiny. Dbáme na to, aby byl jazyk používán přirozeně, reakce dětí jsou závislé na jejich úrovni a momentálním emocionálním stavu – některé děti odpovídají plně v angličtině, některé částečně, některé děti pro začátek používají jen slůvka „yes“ a  „no“, případně reagují v češtině. Nic z toho není špatně. Slovní zásobu rozšiřujeme krok za krokem, a to prostřednictvím běžných situací, ke kterým dochází ve třídě. Při práci budeme na děti hodně mluvit, komentovat vše, co děláme. Navíc klademe otázky tak, aby na ně děti „musely“ nějak reagovat.  Naším hlavním cílem je, aby se děti na angličtinu těšily, bavila je, ale aby zároveň respektovaly pravidla, která jsou nastavena.