Montessori Beroun

Myšlenka založit školku se zrodila již před 10 lety jako čistě duši a srdci prospěšný projekt s cílem vybudovat „ráj pro děti, kde budou šťastné“. Cesta k realizaci vedla přes nalezení vhodných prostor a jejich stavební úpravy, zvládnutí všeho po stránce předpisů, vyhlášek a směrnic, až k vybavení a zařízení takového interiéru, který děti potěší a nadchne je pro práci s pomůckami. To vše si vyžádalo svůj čas a úsilí. Důležitým rozhodnutím bylo školku profilovat na pedagogiku Montessori , která nás oslovuje a z praxe víme, že zajímá stále více lidí, a proto věříme, že nadchne i Vás.

Je prokázáno, že základy osobnosti dítěte, jeho sociálních dovedností, inteligence a přístupu k životu vůbec se tvoří v období 0 – 6 let. Dítě je v tomto období nejzvídavější, nejvnímavější, projevuje neutuchající touhu zkoumat svět kolem sebe. Montessori třída – její uspořádání, práce učitele, pomůcky – tuto touhu stimuluje, pečuje o ni, nabízí dítěti příležitost, aby porozumělo sobě samému i světu, který ho obklopuje.

Děti pracují buď samostatně, nebo ve skupinkách, které vznikají přirozeně. Ve třídě jsou děti různého věku a schopností, a to proto, aby si navzájem pomáhaly, učily se toleranci a zodpovědnosti.  Dítě poznává, že dělat chyby je naprosto přirozené. Chyba jej posouvá kupředu, slouží jako pomůcka k pochopení souvislostí.

Montessori pedagogika je o respektujícím přístupu  ke každému, neboť pro život v demokracii nelze vychovávat autoritativně. Pokud chcete něco opravdu zásadního udělat pro své děti, tak je to umožnit jim samostatný vývoj, který respektuje jejich osobnost, nabídnout podnětné prostředí, individuální přístup a správné nastavení limitů a pravidel, a to naleznete u nás v Montessori MŠ.

Naším cílem je učit děti poznávat nové, vychovávat k lidskosti, vzájemné toleranci a radovat se s nimi z prožitků, které přinese každý den. Jsme zdravou MŠ a je pro nás důležité nabízet dětem zdravou stravu, bez sladidel, dochucovadel a nejlépe v BIO kvalitě.

Mateřská škola  Montessori Beroun a Základní škola s.r.o. je zapsána v rejstříku škol MŠMT ČR, splňuje veškeré potřebné směrnice pro provoz mateřské školy.

Naše pravidla:

  • Respektujeme jeden druhého.
  • Pomáháme si.
  • Používáme „prosím“ a „děkuji“.
  • Chodíme pomalu.
  • Mluvíme tiše.
  • Pracujeme oběma rukama.
  • S pomůckami pracujeme jemně.
  • Používáme kobereček.
  • Vždy po sobě uklízíme.
  • Jíme a pijeme u stolu.